09
mrt
DBRT Genève – Algemene Leden Vergadering
jaarlijkse ledenvergadering DBRT Genève
Genève

Hierbij nodigt het bestuur van de DBRT Genève je van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering die plaats zal vinden op maandag 9 maart aanstaande om 17.00uur. De ALV wordt gehouden in het Crowne Plaza hotel Genève, Avenue Louis Casaï.
 
De agenda voor de ALV is als volgt:
  1. Verslag DBRT-activiteiten 2019 en vooruitblik DBRT-activiteiten 2020
  2. Financieel jaarverslag 2019 en verslag kascontrole commissie  
  3. Vaststellen lidmaatschapsgeld
  4. Goedkeuring jaarrekening 2019
  5. Verkiezing nieuwe bestuursleden en kascontrole commissie
  6. Sponsoren
  7. Wat verder ter tafel komt
 
De ALV wordt gevolgd door de reguliere Bitterballen Borrel in de bar van het Crowne Plaza.
 
 
De Bitterballenborrel wordt mede mogelijk gemaakt door:

Tijd:
Van 17:00 tot 18:00u. Borrel vanaf 18.00u.
Locatie:
Kosten:
Voor de Bitterballenborrel zijn de drankjes voor eigen rekening. Bitterballen worden aangeboden door het Crowne plaza!