Events

Algemene Ledenvergadering DBRT Genève

gavel-568417_640

Datum

21-03-23

Tijd

17:00

-
18:00

Locatie

Banque Thaler, Rue Pierre-Fatio 3, CH-1204 Genève

Deadline aanmelden

14-03-23

Het bestuur van de DBRT Genève nodigt je van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) die plaats zal vinden op dinsdag 21 maart om 17.00 uur, voorafgaand aan de Kennisborrel met de Permanente Vertegenwoordiging.

De agenda voor de ALV is als volgt:

  1. Verslag DBRT-activiteiten 2022 en vooruitblik DBRT-activiteiten 2023
  2. Financieel jaarverslag 2022 en verslag kascontrole commissie  
  3. Vaststellen lidmaatschapsgeld 2024
  4. Goedkeuring jaarrekening 2022
  5. Verkiezing nieuwe bestuursleden
  6. Sponsoren
  7. Wat verder ter tafel komt

 

De ALV is open voor leden die hun DBRT Geneve contributie over 2023 hebben voldaan.

De aanmelding opent begin maart via de registratie link. Volgend op je aanmelding ontvang je de stukken en de notulen van de ALV  d.d. 3 maart 2022.

https://www.surveymonkey.com/r/SM98QPK