Events

ALV DBRT Genève

div-15f

Datum

03-03-22

Tijd

17:00

-
18:00

Locatie

Online evenement

Deadline aanmelden

28-02-22

Het bestuur van de DBRT Genève nodigt je van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) die plaats zal vinden op donderdag 3 maart aanstaande om 17.00 uur. Vanwege de COVID19 maatregelen, wordt de ALV  wederom gehouden als virtueel evenement. De link wordt dichter bij de datum beschikbaar gesteld aan leden die zich hebben aangemeld.

De agenda voor de ALV is als volgt:

  1. Verslag DBRT-activiteiten 2021 en vooruitblik DBRT-activiteiten 2022
  2. Financieel jaarverslag 2021 en verslag kascontrole commissie  
  3. Vaststellen lidmaatschapsgeld 2023
  4. Goedkeuring jaarrekening 2021
  5. Verkiezing nieuwe bestuursleden en kascontrole commissie
  6. Sponsoren
  7. Wat verder ter tafel komt

De ALV is open voor leden die hun DBRT Geneve contributie over 2022 hebben voldaan.

Je kunt je aanmelden via de registratie link. Je ontvangt dan ook een kopie van de notulen van de ALV  d.d. 25 maart 2021.

Tot ziens op 3 maart!

Ga naar de volgende URL om je te registreren voor dit evenement: https://www.surveymonkey.com/r/T78RZ3B →