Events

DBRT Genève Algemene Leden Vergadering

ALV-banner-1

Datum

25-03-21

Tijd

16:30

-
17:30

Locatie

Online Event

Deadline aanmelden

23-03-21

Hierbij nodigt het bestuur van de DBRT Genève je van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering die plaats zal vinden op donderdag 25 maart aanstaande om 16.30 uur. Vanwege de COVID19 maatregelen, wordt de ALV  gehouden als virtueel evenement. De link wordt dichter bij de datum beschikbaar gesteld aan leden die zich hebben aangemeld.

De agenda voor de ALV is als volgt:

  1. Verslag DBRT-activiteiten 2020 en vooruitblik DBRT-activiteiten 2021
  2. Financieel jaarverslag 2020 en verslag kascontrole commissie  
  3. Vaststellen lidmaatschapsgeld 2021
  4. Goedkeuring jaarrekening 2020
  5. Verkiezing nieuwe bestuursleden en kascontrole commissie
  6. Sponsoren
  7. Wat verder ter tafel komt

Je kunt je aanmelden met een berichtje aan . Je ontvangt dan ook een kopie van de notulen van de ALV  d.d. 9.3.2020.

We hopen je te kunnen begroeten op 25 maart!

To register for this event email your details to geneve@dbrt.ch

Register using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook