Event

Algemene Ledenvergadering 2018

Datum

20180508

Tijd

Van 18.00 tot 19.45 (deuren openen om 17.30)

Locatie

J. Safra Sarasin, Zürich, Switzerland

Kosten

Geen entreekosten

Event link

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-algemene-leden-vergadering-dbrt-zurich-45427402584

Het bestuur van de Dutch Business Round Table Zürich nodigt haar leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering met betrekking tot het verenigingsjaar 2018.
De vergadering zal worden gehouden op 8 mei 2018 vanaf 18:00 (deuren openen om 17:30), bij Bank Safra Sarasin in Zurich.

Na afloop van de ALV is er de gelegenheid om te netwerken onder het genot van een culinair hoogstandje van Nederlandse bodem.

De agenda

1. Opening van de vergadering
2. Goedkeuring notulen ledenvergadering 2017
3. Overzicht verenigingsjaar 2017-2018
4. Financieel overzicht 2017, bericht en benoeming van de kascommissie
5. Vaststelling van de jaarcijfers 2017 en vaststelling van de hoogte van de contributie voor het verenigingsjaar 2019
6. Voorstel statutenwijziging
7. (Her)benoeming bestuursleden
8. Wat verder ter tafel komt
9. Sluiting van de vergadering
 
Achtergrond:

Contributie 2019 en invoering bedrijfslidmaatschappen
Het bestuur stelt voor de jaarlijkse contributie gelijk te houden en vast te stellen op CHF 75 (CHF 37.50 voor leden jonger dan 30) voor het verenigingsjaar 2018.
In Q3 van 2018 zal de DBRT aanvullend bedrijfslidmaatschappen introduceren. 

Oproep ledenvergadering 2018
Onder punt 6, stelt het bestuur voor, om praktische redenen, de termijn voor het oproepen van leden voor een Algemene Ledenvergadering van de vereniging te verkorten van 30 dagen naar 14 dagen.

Samenstelling bestuur 2018
Het bestuur draagt voor om de volgende bestuursleden te benoemen voor het verenigingsjaar 2018 en tevens het bestuur uit te breiden naar zeven bestuursleden:

i. Paul Staartjes (zal het voorzitterschap overnemen van Maarten van Rossum)
ii. Anthony Stam
iii. Esther Wapenaar
iv. Alexander de Nerée
v. Maike van Oyen (treedt uit)*
vi. Tessa Haan (treedt uit)*
vii. Nieuw in te vullen* 

*Het bestuur heeft deze bestuursposities open staan en zal leden tijdens de ALV informeren over de actuele status daarvan.