Nieuws

Bestuurswijziging Zürich

NEWSFLASH!

Bestuurswijzing –
Welkomstwoord nieuwe voorzitter

Beste leden,

Robert OudmayerTijdens de Algemene ledenvergadering van 19 Mei zijn Paul Staartjes en Marc Kaas Sijpesteijn teruggetreden als bestuursleden van de DBRT Zürich. Rochelle de Bruijne en ondergetekende zijn per dezelfde datum verkozen als nieuwe bestuursleden.

Rochelle is verkozen tot bestuurslid Marketing & Communicatie. Zij woont sinds Maart 2021 in Zwitserland en werkt als Controlling Business Partner voor de vastgoed ontwikkeling in Andermatt.

Ikzelf woon sinds 2009 in Zwitserland en ben tot 1 April 2021 werkzaam geweest als CEO voor Cembra Money Bank.

Ik wil graag Paul Staartjes en Marc Kaas Sijpesteijn hartelijk bedanken voor hun enorme inzet en toewijding gedurende de afgelopen jaren.

Onder het voorzitterschap van Paul is de afgelopen 4 jaar veel bereikt. Het ledenbestand blijft groeien, de financiële positie is gezond en we organiseren talloze interessante evenementen, waar we zelfs tijdens de moeizame COVID periode mee zijn doorgegaan.

Paul laat een goede organisatie achter, met een enthousiast en kundig bestuur. Ik ben vereerd dat ik zijn voorzitterschap mag overnemen. De komende tijd zal ik proberen zoveel mogelijk evenementen en leden te ontmoeten en goed te luisteren naar de wensen en behoeften die binnen de DBRT leven.

Ik hoop velen van jullie te ontmoeten op een van onze activiteiten. 

Hartelijke groet,
 
Robert Oudmayer
Voorzitter DBRT Zürich