Nieuws

Extra meet & greet mentorprogramma op 29 Januari

De Dutch Business Round Table Zürich (DBRT) heeft vanaf de beginne al het doel om de Nederlandse professionele gemeenschap in Zwitserland bij elkaar te brengen en de positie van Nederlandse bedrijven en professionals te versterken. In het verleden realiseerde de DBRT dit voornamelijk door op lokaal niveau netwerkbijeenkomsten te organiseren. Vandaag de dag exploreert de DBRT de mogelijkheid om aanvullende activiteiten te ontplooien om deze doelstellingen te realiseren.

In 2017 zijn meerdere projecten ontstaan die de Nederlandse Professional nog beter op de kaart kunnen zetten, het DBRT Minds of Tomorrow project is daar een belangrijk voorbeeld van.
Het doel van het DBRT Minds of Tomorrow project is om Young Professionals te stimuleren, hun groeicurve te versnellen en het eigen potentieel optimaal te benutten door hen te koppelen aan Senior Professionals die actief zijn in het Zwitserse bedrijfsleven. Een subdoel van dit project is om meer jonge professionals actief te betrekken bij de activiteiten van het professionele Nederlandse netwerk in Zwitserland.

DBRT-Zurich heeft voor dit project 10 Senior Professionals bereid gevonden om gedurende minimaal 1 jaar een Young Professional voor 2-4 uur per maand te begeleiden. De mentoren die zich in 2018 aan het project hebben verbonden zijn: 

Mentoren van DBRT's Minds of Tomorrow Project 2018

 

Waarom dit project? 

Vroeger leerde je het vak van een grootmeester, iemand die je jarenlang al zijn of haar kennis overdroeg zodat je als gezel in staat was om zijn werkzaamheden over te nemen op het moment dat de grootmeester dat niet meer was. Later zou de grootmeester de gezel blijven bijstaan als adviseur en als coach om te helpen bij het verder ontwikkelen van het potentieel van de gezel op zowel persoonlijk alsook op professioneel vlak. Het leermeesterschap is daarmee de oudste en meest pure vorm van kennismanagement.

Tegenwoordig is de wereld anders; young professionals hebben zelfs op school niet altijd meer mentoren en coaches die de tijd hebben om hen gericht te begeleiden en talent te voeden. Tijdens de studie en daarna moeten young professionals geluk hebben om mentoren te vinden en te behouden. Veel van hen, worden gedwongen het vak te leren met vallen en opstaan, omdat managers tegenwoordig grote teams aansturen en geen tijd hebben om jonge gezellen in hun kielzog mee te nemen. Sommige young professionals slagen zeer wel in het cultiveren van hun potentieel maar bij veel andere young professionals zie je dat de progressie in kennis en kunde stagneert of zich suboptimaal ontwikkelt. En dat maakt de route naar de top een stuk minder eenvoudig.

Er bevindt zich op onze arbeidsmarkt onbenut potentieel en de kennis die senior professionals met zich meebrengen gaat eveneens vaak verloren. Doormiddel van het Minds of Tomorrow Project hoopt DBRT-Zurich de kansen van Young Professionals verder te verbeteren en samen met de mentoren een kleine bijdrage te leveren aan de maatschappij van morgen.

Ook deelnemen? 

De kick off van het Minds of Tomorrow Project vond plaats tijdens onze Nieuwjaarsborrel in het Carlton. Die avond smaakte bij veel young professionals en mentoren naar meer, daarom hebben wij ervoor gekozen om een tweede Meet & Greet te organiseren. Tijdens de Meet & Greet krijg je de kans om onze mentoren (nog beter) te leren kennen en al jullie vragen over je eventuele deelname en het project aan het Minds of Tomorrow team te stellen. Natuurlijk blijft er ook genoeg tijd en ruimte over om kennis te maken met de andere young professionals!

Wanneer: op 29 Januari 2018 vanaf 18:00
Waar: 25-Hours hotel in de Langstrasse, Zurich
Kosten: Geen
Inschrijven: via onze Facebookpagina