Nieuws

De realiteit is een permanent museum

Op de laatste ochtend van Maart, treffen 40 relaties van de DBRT en de Nederlandse Ambassade elkaar in een zonnig zaaltje van het Sihl City hotel in Zurich voor een breakfast meeting met Yuri van Geest. Yuri van Geest is midden in de nacht in Zwitserland gearriveerd maar staat, na een straf kopje espresso, energiek voor een gemêleerd publiek om hen meer te vertellen over zijn passie: de ontwikkelingen in de technologie en het belang van het voeren van een exponentieel bedrijfsmodel. 

Om meteen te starten met een krachtige metafoor, toont Yuri een filmpje van de Tsunami uit 2004. Toeristen die geboeid blijven kijken naar de terugtrekkende zee,die zich aangetrokken voelen door de bijzondere gebeurtenis, en compleet verrast worden door de enorme golf die hen enkele momenten daarna zal wegvagen. Het filmpje is bedoeld om ons ervan te doordringen dat de technologische ontwikkelingen hetzelfde effect hebben op de meeste van ons; geïntrigeerd kijken we naar alle innovaties op het gebied van bijvoorbeeld AI en uiteindelijk zullen we ons overrompeld voelen door alle gevolgen daarvan. Compleet verrast door de uiteindelijke effecten van jarenlange ontwikkelingen die elkaar in snel tempo opvolgen en grootschalige gevolgen hebben voor organisaties en de maatschappij als geheel. Het is een ontnuchterend beeld. 

Yuri van Geest met Anne Luwema
Yuri van Geest met ambassadeur Anne Luwema

80% van ons zal in de aankomende jaren anders gaan werken door de technologische vooruitgang. Voor 30% van ons is een nieuwe carrière onontkoombaar omdat ons werk zal worden overgenomen door computers en robots. “We zullen allemaal moeten leren dansen met de machine om onze toekomst zeker te kunnen stellen”. Volgens Yuri zullen de Gamma banen verdwijnen en is het daarom verstandiger je te focussen op Alpha en Beta banen. We zullen ons vooral moeten richten op het leren stellen van de juiste vragen en de technologie het uitvoerend werk laten doen, aldus Yuri. De mens als productiemachine is volgens hem iets van het verleden, zo spendeert Yuri zelf elke dag rond de 5 uur aan het bijhouden van alle technologische ontwikkelingen.

“We zullen allemaal moeten leren dansen met de machine om onze toekomst zeker te kunnen stellen”

Bovendien zullen we ons steeds meer laten sturen door onze “purpose” en passies, meer gaan werken in lijn van onze harten en geest. Dit vraagt om een compleet andere inrichting van het onderwijssysteem. Helaas houden de meeste organisaties zich nog vast aan verouderde management modellen en best practises van vroeger die al lang niet meer passen in de huidige organisatieomgeving. Zo zijn organisaties en overheidsinstellingen vaak bezig met corrigeren terwijl onze focus door AI al lang kan liggen op preventie, iets dat veel kosteneffectiever en tevens efficiënter werkt. 

“De schoonheid van technologie ligt in de mogelijkheid om schaarste om te zetten in overvloed, zo kunnen we over 5 jaar energie halen uit lucht en indirect licht. Hierdoor zullen fossiele brandstoffen binnenkort overbodig zijn en zal de toegang tot energie laagdrempeliger worden. Er zijn ook al koelkasten ontwikkeld waarin je zaadjes kunt plaatsen zodat je elke dag voorzien wordt van verse groenten of fruit. “

Yuri adviseert ons vooral te kijken naar China, een land dat volgens hem een aantal jaren vooruit loopt als het gaat om managementtechnieken. Daar zijn organisaties al langere tijd succesvol in het gebruiken van een meer exponentiële managementbenadering. Minder managementlagen, interdisciplinaire teams, een focus op co-creatie met klanten, een horizontale kijk en een gedecentraliseerd beleid leiden tot wendbare organisaties die snel mee kunnen veranderen met de ontwikkelingen en tevens effectiever en democratischer zijn. 

De ochtend bleek veel te kort om alle vragen uit de zaal te kunnen beantwoorden, jammer want we waren nog lang niet uitgesproken over dit onderwerp! De DBRT zal dan ook kijken of het mogelijk is om Yuri van Geest volgend jaar nogmaals te laten afreizen naar Zwitserland om ons, tegen die tijd, op de hoogte te brengen van alle nieuwe ontwikkelingen. 

Bekijk de andere foto’s van de breakfast meeting op onze Facebook pagina.