Nieuws

Terugblik – Algemene Ledenvergadering (ALV) 2023

Op maandag 22 mei vond online de algemene ledenvergadering (ALV) van DBRT Zürich plaats. Er werd door het bestuur teruggeblikt op de ontwikkeling van onze vereniging gedurende 2022 en vooruit gekeken naar de toekomst . In het bijzonder werd stilgestaan bij de volgende punten:

  • Versterking van de activiteit (meer leden, meer evenementen, beter bezochte evenementen)
  • Versterking van de diversiteit (sterker gemêleerd ledenbestand, sterker uiteenlopende activiteiten)
  • Versterking van de professionaliteit (sterker geformaliseerde processen en structuren)
  • Solide financiën en sterke band met sponsoren

 

Daarnaast zijn onderstaande besluiten genomen:

  • De boekhouding voor 2022 is op aanbeveling van de kascontrolecommissie aangenomen.
  • Maarten van Rossum en Marco Hoogendijk zijn opnieuw benoemd tot kascommissie.
  • De lidmaatschapsbijdrage voor verenigingsjaar 2024 wordt verhoogd (CHF 95,- of CHF 70,- voor Young Professionals).
  • Agnetha Pruim is herkozen als bestuurslid Evenementen.
  • Mai Pham en Rense Balk zijn officieel benoemd als nieuwe bestuursleden Communicatie & Young Professionals en Penningmeester respectievelijk.
  • Jildau Vellinga en Robert Zillesen zijn uit het bestuur getreden.