Nieuws

Terugblik algemene ledenvergadering DBRT Zürich

Op donderdag 10 december heeft voorafgaand aan het KLM X-mas Flying Dinner de eerste algemene ledenvergadering (ALV) in de geschiedenis van DBRT Zürich plaatsgevonden. In bijzijn van circa 20 stemgerechtigde leden werd er door voorzitter Tom Berkhout en penningmeester Jeroen van ’t Hooft teruggeblikt op de ontwikkeling van onze vereniging gedurende de afgelopen jaren. In het bijzonder werd stilgestaan bij de volgende punten:

  • Versterking van de activiteit (meer leden, meer evenementen, beter bezochte evenementen)
  • Versterking van de diversiteit (sterker gemêleerd ledenbestand, sterker uiteenlopende activiteiten)
  • Versterking van de professionaliteit (sterker geformaliseerde processen en structuren)
  • Solide financiën en sterke band met bedrijfsleven en maatschappij

De algemene ledenvergadering heeft onderstaande besluiten genomen:

  • De lidmaatschapsbijdrage voor verenigingsjaar 2016 blijft onveranderd (CHF 75,- danwel CHF 35,- voor leden jonger dan 30 jaar)
  • De boekhouding voor de verenigingsjaren 2013 en 2014 is op aanbeveling van de kascontrolecommissie aangenomen
  • Hans van den Berg is opnieuw benoemd tot voorzitter van de kascontrolecommissie
  • De huidige bestuursleden Tom Berkhout, Myrthe van der Erve, Jeroen van ’t Hooft, Marije Roos-Brinkman & Maarten van Rossum zijn bevestigd

151008 DBRT Zürich_ALV presentatie 20151210_V8