Nieuws

Het DBRT Minds of Tomorrow Project voor Nederlandstalige Young Professionals in Zwitserland

In 2017 zijn meerdere projecten ontstaan die de Nederlandse Professional nog beter op de kaart kunnen zetten, het DBRT Minds of Tomorrow project is daar een belangrijk voorbeeld van.

Het doel van het DBRT Minds of Tomorrow project is om Young Professionals (21-35 jaar) te stimuleren hun groeicurve te versnellen en het eigen potentieel optimaal te benutten door hen te koppelen aan Senior Professionals die actief zijn in het Zwitserse bedrijfsleven. Een subdoel van dit project is om meer jonge professionals actief te betrekken bij de activiteiten van het professionele Nederlandse netwerk in Zwitserland.

Er wordt in maart met een team van 10 mentoren en 10 mentees gestart zodat het mogelijk is om het projectverloop zorgvuldig te monitoren. De mentoren zullen hun mentee een jaar lang persoonlijk begeleiden.

Mocht je meer informatie willen over dit project, neem dan contact met ons op.