Events

DBRT Genève Algemene Ledenvergadering

DBRT Genève Algemene Ledenvergadering

DBRT Genève Algemene Ledenvergadering

door
165 165 mensen hebben dit evenement bekeken.

De DBRT Genève nodigt haar leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering 2024. De ALV wordt online gehouden. Een deelname-link en documenten worden een week van te voren toegestuurd.

De Agenda voor de ALV is als volgt:

  1. Opening en welkom, vaststellen notulen ALV 2023
  2. Verslag DBRT-activiteiten 2023 en vooruitblik DBRT-activiteiten 2024
  3. Financieel jaarverslag 2023 en verslag kascontrole commissie  
  4. Goedkeuring jaarrekening 2023
  5. Vaststellen lidmaatschapsgeld 2025
  6. Verkiezing nieuwe bestuursleden en kascontrole commissie
  7. Sponsoren
  8. Wat verder ter tafel komt

 

Let op: de ALV is alleen toegankelijk voor leden die hun contributie aan de DBRT Genève over 2024 hebben voldaan.

Event registration closed.
 

Datum en tijd

21-03-24 17:00 aan
21-03-24 18:00
 

Einddatum registratie

18-03-24
 

Locatie

Online event
 

Evenement types

 

Evenement categorie

Share With Friends